Talent Solutions - ManpowerGroup Slovensko │ personálna agentúra s centrálou v Bratislave

Talent Solutions

S tým, ako Priemyselná revolúcia 4.0 a rastúci nedostatok talentov zvyšujú komplexnosť požiadaviek na ľudský kapitál, organizácia musí prehodnocovať svoje HR stratégie, aby boli schopné dosahovať svoje obchodné ciele.

Riešenie celého životného cyklu zamestnanca

Pomáhame spoločnostiam zmeniť spôsob, akým získavajú, riadia a rozvíjajú svoje talenty. Vďaka flexibilite a rozsahu našich schopností získavať talenty v kombinácii s našimi odbornými znalosťami v oblasti kariérneho manažmentu, ponúkame globálne, integrované riešenie založené na dátach pre celý cyklus náboru talentov od prilákania a jeho získania po zvyšovanie kvalifikácie, rozvoj a jeho udržanie v požadovanom merítku.

TAPFIN

Centrum zdieľaných informácií

Na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu ponúka TAPFIN celú škálu riešení na lepšie riadenie zdrojov, kvality, nákladov a rizík spojených s vašou prípadnou pracovnou silou. Vďaka neprekonateľnej odbornosti a inovatívnym technológiám pracujeme ako partneri pri optimalizácii celkového riadenia talentov a pri dosahovaní merateľných obchodných výsledkov teraz i v budúcnosti.

 

 • Contingent Workforce Management – Náš globálny tím odborníkov má jedinečnú kvalifikáciu na riadenie všetkých potrebných pracovných síl, zlepšovanie procesov, zvyšovanie efektívnosti a dosahovanie úspor nákladov.
 • Statement of Work Management – Získajte úplný prehľad a odborné poznatky o celej svojej kontingentnej pracovnej sile.
 • Alternative Workforce Solutions Management – Zapojte nové fondy talentov mimo tradičných kanálov zamestnania a zvýšte angažovanosť v obrovskej ekonomike.

Right Management

Umožňujeme organizáciám prilákať, rozvíjať a udržať si špičkové talenty pre rýchlo sa transformujúce obchodné prostredie.

Right Management to je viac ako 40 rokov skúseností v životnom cykle talentov. Naše riešenia založené na poznatkoch a technológiách sú navrhnuté tak, aby vyhovovali vašim potrebám a vašej organizačnej kultúre. Zrýchľujeme možnosti pracovnej sily, aby sme zabezpečili, že vaše podnikanie je pripravené splniť požiadavky strategickej globálnej pracovnej sily.

 

 • Career Transition Management – Right Management pomohol viac ako 3,5 miliónu ľudí pri prechode na novú kariérnu cestu a získaniu príležitosti. Zároveň pomohol organizáciám udržať produktivitu a znížiť riziko transformáciou.
 • Workforce Career Management – Aby sa zabezpečilo, že talent má zručnosti pre súčasné a budúce obchodné potreby, organizácie musia rozvíjať svoju kultúru, ľudí, postupy a technológie tak, aby v rámci svojich pracovných síl vytvorili agilitu.
 • Leadership Solutions – Lídri určujú kultúru organizácie a ovplyvňujú všetko od udržania zamestnancov po produktivitu. V rýchlo sa meniacom svete je identifikácia a rozvoj vodcov kritickejšia ako kedykoľvek predtým.

Ousourcing náborového procesu

Získajte tie najlepšie talenty, maximalizujte produktivitu a zvýšte ziskovosť napriek zmenám na trhu.

Inovácia a technológia zvyšujú výkon

Už siedmy rok v rade sme analytikmi z odboru uznávaní ako najväčší svetový, ale aj slovenský poskytovateľ RPO služieb. Pre vyhľadanie talentov a prebudenie ich záujmu využívame dáta, špičkové technológie a angažovaný prístup. Organizáciám pomáhame zlepšovať ich výkonnosť.

 

 • Celý proces náboru – Talenty získavame v priebehu celého životného cyklu kandidáta. Pre poskytovanie toho najlepšieho riešenia spájame naše odborné znalosti, inovatívne technológie a komplexné náborové stratégie šité klientom na mieru.
 • Hľadanie a preverovanie kandidátov – Vďaka práci s dátami a špičkovej metodológii náboru dokážeme rýchlo identifikovať a získať tie správne talenty so správnymi vedomosťami, zároveň s nami majú kandidáti vynikajúcu skúsenosť.
 • Náborové projekty – Poskytujeme variabilné riešenie pre vaše meniace sa potreby vhodných kandidátov. V nábore sme flexibilní, obsadzujeme krátkodobé, sezónne aj trvalé a špecializované pracovné miesta.
 • On-site recruiter – Potrebujete zvýšiť prísun vhodných kandidátov a znížiť náklady na nábor? Naši skúsení recruiteri môžu byť alokovaní priamo u vás, na ako dlho budete potrebovať.

HR poradenstvo a analytika

Po celom svete je neustále vysoký nedostatok talentov, čo ovplyvňuje produktivitu práce. Kľúčom k úspechu je zladiť obchodnú stratégiu, so stratégiou talent managementu, zvýšiť firemnú agilitu a zlepšiť skúsenosti kandidátov.

Spoločnosti, ktoré sa chcú zmeniť, hľadajú nezávislého partnera pre riadenie stratégie náboru a rozvoja zamestnancov. Talent Solutions pomáha firmám rozbehnúť podnikanie a dosiahnuť obchodné ciele. Od implementácie inovácií, po sprostredkovanie kontaktov s talentovanými a schopnými zamestnancami.

V našej práci využívame externé dáta o príležitostiach na trhu, hrozbách a konkurenčnom prostredí. Spoločne s našimi podkladmi a dátami vytvárame analýzy, akcieschopné a účinné odporučenia, ktoré minimalizujú riziko a zrýchľujú rozhodovanie v obchode, HR aj talent managemente. Vďaka rozsiahlej HR analytike majú firmy príležitosť zamerať sa na svoj pokrok a zvyšovanie svojej hodnoty.

 

 • Strategické plánovanie – Pre nábor, získavanie talentov, aj HR strategické plánovanie využívame dáta o budúcich potrebách a požiadavkách na trhu práce, aby sme zaistili, že vaša stratégia talent managementu je v súlade s vašou obchodnou stratégiou.
 • Optimalizácia talentov – Vďaka evalvácii vášho systému práce s talentami zistíme, či vaše spoločnosť využíva správne zdroje pre nábor talentov za optimálnu cenu. Náš strategický prístup je založený na dátach a pracujú na ňom odborníci.
 • Implementačné služby – Pomocou služby dočasného managementu ponúkame riešenie, založené na dátach a expertíze. Zložitý proces sa s využitím najlepších technológií zefektívni a vy získate čo najväčší úžitok z vašej investície.
 • Zvyšovanie kvalifikácie / rekvalifikácie talentov – 63 % pracovných miest, na ktorých bude Generácia Z raz pracovať, ešte neexistujú. Ponúkame preto širokú škálu riešenia: školenie, zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie; od on-line školení cez tréningy až po špičkové kurzy z najrôznejších odvetví, vytváranie na mieru spoločne s našimi klientmi.
 • BI (Business Intelligence) dáta – Vďaka našej jedinečnej kombinácii zdrojov dát, analytiky, strojového učenia a sledovania trendov poskytujeme nad rámec tradičného reportingu transparentné analytiky a zrovnávacie ukazovatele, ktoré spoločnostiam pomáhajú k efektívnej tvorbe HR stratégií.
 • MI (Market Intelligence) dáta – Náš tím pre prieskum trhu vo svojej práci kombinuje najrôznejšie analytické nástroje, oficiálne informácie vlády, dáta tretích strán a prepája ich s našimi internými expertízami a znalosťami v obore. Poskytujeme informácie o ponuke a dopyte, odmeňovania, zmenách na trhu, demografických ukazovateľoch a ďalšie.

Služby Talent Solutions

Máte špecifický biznis a potrebujete službu na mieru? Kontaktujte nás formulárom a napíšte vaše základné požiadavky.

* Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné  Vyplnením a odoslaním kontaktných údajov udeľujete spoločnosti ManpowerGroup Slovensko s.r.o. súhlas s ich použitím pre spätné kontaktovanie. Kompletné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu: Ochrana osobných údajov ManpowerGroup Slovensko s.r.o.