ManpowerGroup Index trhu práce Q3 2019 - ManpowerGroup Slovensko

Späť na všetky články Doba čítania článku 5 minút

ManpowerGroup Index trhu práce Q3 2019

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 3. štvrťrok  2019 opäť optimistické náborové plány Bratislava, 12. júna 2019 – Slovenskí zamestnávatelia hlásia na nasledujúci štvrťrok opäť povzbudivé náborové plány.…

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 3. štvrťrok  2019 opäť optimistické náborové plány

Bratislava, 12. júna 2019 – Slovenskí zamestnávatelia hlásia na nasledujúci štvrťrok opäť povzbudivé náborové plány. Významný nárast náborových príležitostí v odvetví Ubytovanie a stravovanie vyvažuje pokles v odvetviach Spracovateľský priemysel a Ťažba nerastných surovín.

Z prieskumu na nasledujúci štvrťrok vyplýva Čistý index trhu práce[1] v hodnote +11 %. Znamená to, že percento zamestnávateľov, ktorí v treťom štvrťroku 2019 plánujú zvyšovať počet svojich zamestnancov, je vyššie, než percento zamestnávateľov, ktorí plánujú počet zamestnancov znižovať.

Náborové plány sú v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nezmenené a v medziročnom porovnaní poklesli o 3 percentné body. Po vykonaní sezónneho očistenia dát na odstránenie vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu +9 %.

Prieskum je založený na kladení rovnakej otázky viac než 59 000 zamestnávateľom z verejného aj súkromného sektora v 44 krajinách a oblastiach. Na Slovensku bolo oslovených 750 zamestnávateľov s otázkou: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca septembra 2019 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“

„Zo slovenského trhu práce naďalej prichádzajú dobré správy a sme veľmi radi, že aj ManpowerGroup Čistý index trhu práce ukazuje dôveru zamestnávateľov a hlási pozitívne predpovede od 2Q 2014 a optimizmus od tej doby neochabuje. 25 % veľkých podnikov plánuje zvýšiť počet zamestnancov Stále väčšou výzvou pre zamestnávateľov je nájdenie vhodných kandidátov na obsadenie voľných pracovných miest, čo vedie k rastu miezd a silnejúcej potrebe investovania do preškoľovania a rozvoja zamestnancov. Zároveň zamestnávatelia robia nábor v zahraničí, a to na kvalifikované aj nekvalifikované pracovné pozície, a kladú veľký dôraz na personálny marketing a investície do budovania značky zamestnávateľa,“ povedala Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovenská republika.

Porovnanie podľa odvetví

Najviac zamestnancov plánujú naberať zamestnávatelia v odvetví Ubytovanie a stravovanie s Indexom +22 %. Priaznivé podmienky na trhu práce hlásia zamestnávatelia v odvetviach Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov (+17 %), Veľkoobchod a maloobchod (+17 %) a Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom s Indexom (+16 %). Zamestnávatelia v odvetví Ťažba nerastných surovín hlásia pokles náborových aktivít s Indexom -4 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je významný nárast Indexu v odvetví Ubytovanie a stravovanie o 15, Veľkoobchod a maloobchod o 8 a Štátna správa, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra o 7 percentných bodov. K poklesu Indexu došlo hlavne v odvetví Spracovateľský priemysel o 17 percentných bodov.

V medziročnom porovnaní Index výrazne poklesol v odvetviach Ťažba nerastných surovín (o 14 percentných bodov) a Spracovateľský priemysel (o 12 percentných bodov). Náborové plány zosilneli predovšetkým v odvetví Ubytovanie a stravovanie (o 12 percentných bodov).

 

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok nárast počtu pracovných síl. Najoptimistickejší sú v Bratislave a na Západnom Slovensku, kde má Čistý index trhu práce hodnotu +12 %. Zamestnávatelia na Východnom Slovensku očakávajú stabilný trh práce s Indexom +10 % a na Strednom Slovensku +9 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v Bratislave hlásia nárast Indexu o 3 percentné body, no Index na Strednom a Západnom Slovensku o 3 percentné body oslabol. Na Východnom Slovensku sú náborové plány zamestnávateľov relatívne stabilné.

V medziročnom porovnaní sa náborové plány zhoršili o 6 percentných bodov v Bratislave, o 4 percentné body na Západnom Slovensku a o 1 percentný bod na Strednom Slovensku. Východné Slovensko hlási nezmenený Index.

 

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Najviac zamestnancov plánujú naberať veľké podniky s Čistým indexom trhu práce +18 %. Aj stredné podniky očakávajú priaznivé náborové prostredie s Indexom +14 %. Zamestnávatelia v malých podnikoch hlásia Index vo výške +8 % a v mikropodnikoch +7 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány vo veľkých podnikoch poklesli o 2 percentné body, v stredných podnikoch sú relatívne stabilné a v malých podnikoch a mikropodnikoch nezmenené.

V medziročnom porovnaní vykazujú zamestnávatelia vo veľkých podnikoch oslabenie Indexu o 8 percentných bodov a v malých podnikoch o 4 percentné body. Index v mikropodnikoch a stredných podnikoch je relatívne nezmenený.

 

Globálny pohľad

Najsilnejšie náborové prostredie z globálneho hľadiska hlási Japonsko (25 %), Chorvátsko (23 %), Taiwan (22 %), USA (21 %), Grécko (20 %) a Slovinsko (20 %). Najslabšia predpoveď prichádza z Maďarska (-2 %), Argentíny (1 %), Talianska (1 %) a Španielska (1 %).

Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 44 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos.

[1] Čistý index trhu práce získame tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast pracovných síl, odčítame percento zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles počtu pracovných síl. V krajinách a oblastiach, kde sa dáta zbierajú minimálne 17 štvrťrokov, sa hodnota Indexu uvádza očistená od sezónnych výkyvov.

Dokumenty na stiahnutie