ManpowerGroup Index trhu práce Q3 2020 - ManpowerGroup Slovensko

Späť na všetky články Doba čítania článku 7 minút

ManpowerGroup Index trhu práce Q3 2020

Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 3Q 2020 pesimistické náborové plány.

Strmý pokles príležitostí pre uchádzačov o zamestnanie vo všetkých odvetviach, regiónoch a veľkostiach podnikov

Bratislava, 11. Júna 2020 – Z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce vyplýva, že slovenskí zamestnávatelia majú na nasledujúci štvrťrok pesimistické náborové plány. Čistý index trhu práce[1] má hodnotu -12 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa Index strmo prepadol o 19 percentných bodov a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 23 percentných bodov. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu -15 %.

Prieskum sa vykonával za výnimočných okolností vypuknutia pandémie COVID-19. Výsledky prieskumu na tretí štvrťrok 2020 budú pravdepodobne odrážať vplyv celosvetového ohrozenia zdravia a následného hospodárskeho prepadu v mnohých krajinách.

 

„Následkom epidémie ekonomika zamrzla na viac než dva mesiace. Začalo sa prepúšťať, čo sa prejavilo v miernom náraste nezamestnanosti, no väčšina spoločností sa rozhodla počkať a využiť štátne programy podpory, aby si udržala zamestnancov. Čas ukáže, aké budú podmienky na trhu ich produktov a služieb po skončení núdzového stavu. Na trhu práce budú teraz väčšie zmeny medzi spoločnosťami a súkromnými sektormi a týka sa to stálych zamestnancov, freelancerov, agentúrnych zamestnancov aj cudzincov. Niektoré spoločnosti naberajú nových zamestnancov, aby pokryli výpadky zahraničných pracovníkov. Iné spoločnosti na Slovensku nenachádzajú náhradu za zahraničných špecialistov, remeselníkov, technikov a mechanikov a musia predlžovať dodacie lehoty svojich produktov a služieb, napríklad v stavebníctve. No ako vyplýva z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, väčšina zamestnávateľov sa k náboru nových zamestnancov stavia skôr pesimisticky,“ povedala Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v šiestich zo siedmich odvetví predpovedajú na tretí štvrťrok 2020 znižovanie počtu pracovných síl. Najslabšie náborové plány hlási Spracovateľský priemysel s veľmi pesimistickým Indexom -28 %. Neutešené vyhliadky vykazuje aj odvetvie Ubytovanie a stravovanie s Indexom -20 %, nasledované odvetviami Ostatné služby s Indexom -14 % a Stavebníctvo s Indexom -12 %. Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom hlási neisté náborové prostredie s Indexom -8 %, Ostatná výroba s Indexom -5 % a Veľkoobchod a maloobchod s Indexom 0 %.

V porovnaní s prechádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo všetkých siedmich odvetviach hlásia oslabené náborové plány. Najväčší prepad o 34 percentných bodov hlási Spracovateľský priemysel, o 25 percentných bodov Stavebníctvo a o 23 percentných bodov Ubytovanie a stravovanie. V odvetví Ostatné služby sa Index znížil o 19 percentných bodov a v odvetví Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom o 17 percentných bodov. Výrazný pokles hlásia aj Ostatná výroba a Veľkoobchod a maloobchod, a to o 10 percentných bodov.

Čistý index trhu práce získame tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast pracovných síl, odčítame percento zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles počtu pracovných síl. V krajinách a oblastiach, kde sa dáta zbierajú minimálne 17 štvrťrokov, sa hodnota Indexu uvádza očistená od sezónnych výkyvov.

V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zhoršilo vo všetkých siedmich odvetviach. Najstrmší prepad o 42 percentných bodov hlási Ubytovanie a stravovanie, nasledované odvetviami Spracovateľský priemysel o 31 percentných bodov a Stavebníctvo o 25 percentných bodov. V dvoch odvetviach – Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom a Ostatné služby – Index oslabol o 24 percentných bodov.

Porovnanie podľa regiónovZamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok znižovanie počtu pracovných síl. Najslabšie náborové prostredie hlásia zamestnávatelia na Strednom Slovensku s Indexom -15 % a v Bratislave s Indexom -11 %. Východné Slovensko hlási Index -8 % a Západné Slovensko -10 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch hlásia pokles náborových plánov, predovšetkým na Strednom Slovensku o 19 percentných bodov. V ostatných regiónoch je hlásený pokles Indexu o 18 percentných bodov.

Aj v medziročnom porovnaní sa náborové prostredie výrazne zhoršilo vo všetkých štyroch regiónoch. Strmý prepad o 24 percentných bodov hlási Stredné Slovensko a o 23 percentných bodov Bratislava. Na Západnom Slovensku Index klesol o 22 a na Východnom

Slovensku o 18 percentných bodov.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia v podnikoch všetkých štyroch kategórií očakávajú na budúci štvrťrok znižovanie počtu zamestnancov. Najslabší trh práce očakávajú veľké podniky s Čistým indexom trhu práce -23 %. Stredné podniky vykazujú Index -11 % a malé podniky Index -8 %. Zamestnávatelia v mikropodnikoch hlásia Index -4 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo veľkých podnikoch hlásia enormný pokles o 33 percentných bodov a v stredných podnikoch o 22 percentných bodov. Index v malých podnikoch oslabol o 14 percentných bodov a v mikropodnikoch o 7 percentných bodov.

V medziročnom porovnaní sa náborové plány zhoršili vo všetkých štyroch kategóriách. Najväčší pokles až o 41 percentných bodov hlásia zamestnávatelia vo veľkých podnikoch. Stredné podniky vykazujú zníženie o 25 percentných bodov, malé podniky o 16 percentných bodov a mikropodniky o 11 percentných bodov.

 

Globálny pohľad

Najsilnejší trh práce očakávajú zamestnávatelia v Japonsku (+11%), Indii (+5%), Číne (+3%), Spojených štátoch (+3%) a na Taiwane (+3%). Najslabšie náborové plány hlási Singapur (-28%), Kostarika (-21%), Kolumbia (-19%), Peru (-19%) a Južná Afrika (-17%).

O prieskume „ManpowerGroup Index trhu práce“

 

Prieskum ManpowerGroup Index trhu práce sa vykonáva každý štvrťrok s cieľom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Slovenská republika je jednou zo 43 krajín a oblastí, v ktorých prieskum prebieha. Na 3. štvrťrok 2020 bola účastníkom vybranej reprezentatívnej vzorky 425 zamestnávateľov na Slovensku položená otázka: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca septembra 2020 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?

Prieskum prebieha už viac než 55 rokov a stal sa jedným z najdôveryhodnejších prieskumov náborovej aktivity na svete. ManpowerGroup Index trhu práce je založený na kladení rovnakej otázky viac než 34 000 zamestnávateľom z verejného a súkromného sektora naprieč 43 krajinami a je považovaný za vysoko dôveryhodný ekonomický indikátor.

Projekt sa začal v Spojených štátoch a Kanade v roku 1962. Slovensko sa k prieskumu pripojilo v roku 2011. V súčasnosti prebieha v týchto krajinách: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Guatemala, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kostarika, Kanada, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Taiwan, Turecko a USA.

 

Kompletné výsledky prieskumu vo všetkých 43 krajinách a oblastiach vrátane aktuálneho prieskumu, regionálnych a globálnych porovnaní sú k dispozícii na www.manpowergroup.com/meos.

 

Ďalšie výsledky prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, na 4. štvrťrok 2020, budú zverejnené v septembri 2020.

O spoločnosti ManpowerGroup™

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), popredná globálna spoločnosť dodávajúca riešenia personálnych otázok, pomáha organizáciám transformovať sa v rýchle sa meniacom svete práce získavaním, vyhodnocovaním, vývojom a riadením talentov, a tým získať konkurenčnú výhodu. Každoročne vyvíjame inovatívne riešenia pre stovky tisíc organizácií, poskytujeme kvalifikované talenty a zároveň nachádzame zmysluplné, udržateľné zamestnanie pre milióny ľudí v širokom spektre priemyslových odvetví a zručností. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Manpower, Experis a Talent Solutions, už viac než 70 rokov vytvára významnú hodnotu pre kandidátov a klientov v 75 krajinách a oblastiach. Sme pravidelne oceňovaní za naše široké spektrum ako najlepšie miesto pre prácu pre ženy, inklúziu, rovnosť a hendikepovaných. V roku 2020 bola spoločnosť ManpowerGroup už po jedenásty krát vymenovaná za jednu z najetickejších svetových spoločností, čo potvrdzuje našu pozíciu preferovanej značky pre zaisťovanie talentov. www.manpowergroup.com

 

O spoločnosti ManpowerGroup Slovensko

Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 5 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov.

 

Dokumenty na stiahnutie